Dokumenty na stiahnutie

Tu si môžete stiahnuť formuláre na uplatnenie reklamácie alebo odstúpenie od zmluvy:
  1. Oznámenie o reklamácii vo formáte PDF alebo DOCX.
  2. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy vo formáte PDF alebo DOCX.
  3. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy vo formáte PDF.